KOMPLETTA INSTALLATIONER

klara för driftsättning

Special kapslingar

för krävande miljö

Vilka är Priotec?


Vi är ett är ett företag med lång erfarenhet från anläggnings och IT branschen. Kontoret ligger i Hörnefors, Umeå kommun.

 

Sedan starten 2003 så har vi koncentrerat verksamheten till det som man populärt kallar för bredband. Senaste åren har vi fokuserat vår verksamhet på vindkraftverk, industrianläggningar och gruvanläggningar, både ovan och under jord, där vi byggt processnät och Wlan nät i flera gruvor i Sverige.

Vad är bredband?

Bredband är ett samlingsnamn för teknisk infrastruktur som möjliggör snabb överföring av stora mängder information mellan teknisk utrustning. Detta kan vara i form av fast förbindelse med hjälp av koppar eller optisk fiberkabel. Det kan även vara en trådlös förbindelse s.k. Wifi. Men inte alls sällan så består en bredbandsanläggning av en kombination av alla dessa typer av anslutning.

Besöksadress
Hamnskärsgatan 7
905 31 Hörnefors
Leverans/Godsadress
Industrivägen 31
905 31 Hörnefors
070 378 80 45
robert.haland@priotec.se

© 2022 Priotec AB
Information om cookies